Bruger- og Servicebetingelser for Jobbutler.ai


 1. Introduktion

  Velkommen til Jobbutler.ai. Disse brugerbetingelser regulerer brugen af vores tjenester, herunder vores abonnementsmuligheder: Free og Premium for private brugere samt Pro tiltænkt for professionelle brugere. Ved at benytte Jobbutler.ai accepterer du disse betingelser. Ved at oprette dig sig bruger, accepterer du samtidig vores cookie- og privatlivspolitik.

 2. Abonnementstyper og Priser

  Free: Jobbutler Free er vores gratis tilbud, som giver brugere adgang til grundlæggende funktioner på Jobbutler.ai uden omkostninger. Brugere af Jobbutler Free kan når som helst vælge at opgradere til et Premium eller Pro abonnement for at få adgang til yderligere funktioner og fordele. Selvom Jobbutler Free er gratis, er brugere stadig underlagt vores generelle brugerbetingelser, herunder politikker omkring acceptabel brug og databeskyttelse.

  Premium: Jobbutler Premium er et månedligt eller årligt abonnement for private brugere. Dette inkluderer adgang til gemme og hente input og svar for hurtigere udarbejdelse og anlyse af ansøgnigner, stærkere AI funktionalitet i form af tilgang til GPT-4 og adgang til fremtidige funktionalitet.

  Pro: Jobbutler Pro er et månedligt eller årligt abonnement for professionelle brugere. Inkluderer adgang til alle vores Premium funktioner samt analyse og udarbejdelse af Jobopslag og CV analyser.

  Priser for hvert abonnement er angivet på vores hjemmeside og kan ændres med forudgående varsel.

 3. Oprettelse af bruger og forpligtigelser

  Man kan oprette en bruger via jobbutler.ai under punktet "Ny Bruger", hvorefter man kan frit kan anvende vores gratis funktionen eller vælge at opgradere til ét af vores betalings abonnementer.

  Det er endvidere også muligt først at oprette betalingsaftale via Stripe, hvorefter vores system automatisk vil oprette en profil tilknyttet den e-mail man har tilmeldt via Stripe. Er e-mailen allerede anvendt som bruger på Jobbutler.ai vil vores system automatisk binde profilerne sammen.

  Som bruger hos Jobbuttler.ai er du forpligtet til at holde dine login oplysninger hemmelige og forsikre at ændre dit kodeord ved mistanke om at andre end dig selv har fået kendskab til dette. Din profil er personlig og må ikke deles med andre. I tilfælde af misvedligeholdes adgangen til kontoen tillader os at suspendere brugeren og den dertilhørende email med øjeblikkelig virkning.

 4. Betaling og Fakturering

  Betalinger administreres via vores betalingsserviceudbyer Stripe. Brugere skal registrere og anvende den samme e-mail på både Stripe og Jobbutler.ai, hvilket kan gøres simpelt ved at oprette en Jobbutler.ai burger og dernæst tilknytte ønsket abonnement via portalen som du finder på siden.

  Vi tilbyder månedlige og årlige faktureringscyklusser, afhængig af valgte abonnement.

  Ændringer i betalingsoplysninger kan foretages gennem brugerens profil under “Min Side”.

 5. Brug af Tjenesten

  Jobbutler.ai skal bruges i overensstemmelse med gældende lovgivning og vores retningslinjer for acceptabel brug. Du skal overholde alle gældende love og regler, når du bruger vores tjeneste. Du må ikke bruge vores tjeneste på en måde, der er i strid med loven, eller som krænker andres rettigheder. Du må fx ikke bruge vores tjeneste til at krænke ophavsrettigheder eller til at distribuere ulovligt indhold.

  Jobbutler Free og Jobbutler Premium er til personligt brug og må ikke anvendes i professionel sammenhæng. Ved mistanke om misbrug tillader Jobbutler.ai at gøre efterkrav på manglende betaling samt at suspendere kontoen.

 6. Ophævelse af brugerkonto

  Vi forbeholder os retten til at suspendere eller ophæve din brugerkonto, hvis du bryder vores brugervilkår, misbruger tjenesten, eller hvis det er nødvendigt for at overholde loven. Vi vil underrette dig, hvis din konto er blevet suspenderet eller ophævet, medmindre det ikke er muligt eller ikke er tilladt ved lov.

 7. Opsigelse af brugerkonto

  Som bruger med abonnoment har du til hver en tid mulighed for at opsige dit abonnoment, den valgte service vil herefter være tilgængelig til udløbet af den aktuelle betalingsperiode, som allerede er forudbetalt for en måned eller et år. Du kan selv administrere dit abonnement via "Min side"->Administrer Abonnement eller via linket her www.jobbutler.ai/abonnement/. Du vil af begge veje blive ledt videre til stripe.com som administerer vores betalingsservice.
  Ønsker du som bruger at lukke din profil per dags dato, bedes du rette henvendelse til vores support og vi vil lukke kontoen indenfor 48 timer fra vi har bekræftet modtagelsen af den opsigelse og ønsket om lukning af kontoen

 8. Fortrolighed og Datahåndtering

  Vi indsamler kun personlige oplysninger, som er nødvendige for at levere vores tjeneste til dig, og vi beskytter dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Ved at bruge vores tjeneste accepterer du vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

  For at sikre data i tilfælde af uautorisedere adgang til vores database anvendes AES kryptering af dden ata vi lagre som led i vores gem/hent funktionalitet og af den data vi lagre for udarbejdejelsen af vores svar. Der er i vores lagrings system indarbejdet processor der udmasker kendte mønstre for personfølsomme data, men denne process er ikke fejlfri og vi anbefaler derfor vores brugere ikke at anvende personfølsomme data i processon. Eksempler på personfølsomme data er fuldenavn, adresse, CPR-nummer (angiv aldrig dette under jobsøgningsprocessen) og telefon numre. Alle nødvendige personlige informationer for en ansøgning eller CV, anbefaler vi at tilføje ved den endelige udarbejdelse af ansøgning som sendes til en potentiel arbejdsgiver. Vi vil kun via vores betalingsudbyder Stripe anmode om betalingsopslysninger, vil vil aldrig bede om disse direkte, oplys derfor ikke aldrig kort- eller kontooplysningerdirekte til os.

  Vi anvender cookies og lignende teknologier som beskrevet i vores cookie-politik.

 9. Copyright og immaterielle rettigheder

  Vores tjeneste og alt indhold, der er tilgængeligt gennem vores tjeneste, ejes af os eller vores licensgivere og er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder. Du må ikke kopiere, distribuere eller på anden måde udnytte vores tjeneste eller indhold uden vores tilladelse eller tilladelse fra de relevante rettighedshavere.

 10. Ændring af Betingelser og Abonnement

  Jobbutler.ai forbeholder sig retten til at ændre disse brugerbetingelser. Ændringer træder i kraft efter offentliggørelse på vores hjemmeside.

  Brugere kan ændre eller opsige deres abonnement via deres kontoindstillinger.

 11. Ansvarsfraskrivelse og Begrænsning af Ansvar

  Jobbutler.ai er ikke ansvarlig for indirekte skader eller tab som følge af brugen af tjenesten. Vores tjeneste leveres "som den er", og vi giver ingen garantier for, at tjenesten vil være fejlfri. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader eller tab, som brugerne måtte lide som følge af brugen af vores tjeneste. Herunder eventuelle tab af data som led i en ændring af vores service eller database.

  Vi anbefaler brugen af vores mail-service til at gemme en kopi af de data der anvendes ved udarbejdelse af ansøgninger, feedback og andre services som vi tilbyder. Denne funktionalitet kan aktiveres og deaktiveres under ”Min side”.

  Ansvarsbegrænsninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 12. Ændring af service

  Vi forbeholder os rette til at ændre, fjerne og tilføje services uden yderlige varsling. Vi bestræber os dog på at bibeholde den kendte funktionalitet, men hvis vi finder en service uhensigtsmæssig for at sikre en stabil service, beskyttelse af rettigheder eller anden årsag, vil den blive gjort utilgængelig for brugeren. I tilfælde af at servicen herefter ikke lever op til brugerens forventning, kan man rette henvendelse via informationerne på vores kontakt side.

 13. Tilgængelighed og tilgængelighedsforanstaltninger

  Jobbutler.ai tilbyder indtaling og oplæsningsfunktioner for at gøre vores tjenester mere tilgængelige for brugere med særlige behov, herunder svagtseende og ordblinde. Disse funktioner er designet til at hjælpe alle brugere med let at udarbejde ansøgninger og forstå outputs genereret af vores tjeneste. For at understøtte denne service anvender vi Google's api til deres service Google Translate.

  Indtaling: Tilgængelig for funktionen "Skriv Ansøgning", tillader brugere at indtale deres kompetencer, som herefter konverteres til tekst ved hjælp af Google's API-tjeneste.

  Oplæsning: Alle outputs genereret af Jobbutler.ai, herunder færdige ansøgninger og feedback, kan oplæses for brugeren, igen ved anvendelse af Google's API-tjeneste.

  Ved at anvende disse tilgængelighedsfunktioner accepterer du, at dine data kan blive behandlet af Google's API-tjenester i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og Googles vilkår for brug.

 14. Kundeservice og Support

  Spørgsmål og supportanmodninger kan rettes til vores supportteam via kontaktinformations som du finder på hjemmesiden under kontakt.

  Pro-abonnenter har adgang til prioriteret support.

 15. Gyldighedsområde og Jurisdiktion

  Disse betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark. 

  Enhver tvist, krav eller uoverensstemmelse, der opstår i forbindelse med eller relaterer til brugen af Jobbutler.ai, inklusive men ikke begrænset til fortolkningen, gyldigheden, effekten eller opfyldelsen af disse brugerbetingelser, skal søges løst gennem forhandling mellem parterne i god tro.

  Hvis parterne ikke opnår en løsning inden for en rimelig tidsramme, skal tvisten afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, der ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for de ordinære danske domstole med Københavns Byret som første instans.

  Begge parter accepterer hermed eksklusiv jurisdiktion og værneting ved de danske domstole. Denne bestemmelse om jurisdiktion og værneting skal ikke begrænse Jobbutler.ai's ret til at søge midlertidige forholdsregler eller tilsvarende retsmidler i enhver jurisdiktion.

 16. Afsluttende Bestemmelser

  Disse betingelser udgør hele aftalen mellem Jobbutler.ai og brugeren.

  Vi forbeholder os retten til at overdrage disse betingelser i tilfælde af virksomhedsoverdragelse.

Beta Disclaimer

Siden har hidtil været drevet under en beta-disclaimer. Projektet drives stadigvæk som et udviklingsprojekt med begrænsede ressourcer, drevet af vores passion for at levere ai-drevet løsninger herunder hjælp til jobansøgningen og profiloptimeringer for alle. Vi arbejder stadigvæk hårdt på at forbedre vores tjeneste, men der kan være fejl og mangler, som vi endnu ikke har opdaget. Vi giver ikke nogen garantier for, at tjenesten vil være fejlfri eller tilgængelig til enhver tid. Vi bestræber os dog på at rette evt. fejl indenfor 48 timer fra de er blevet rapporteret, skriv til os via informationerne du finder på under kontakt.